Katy Perry & Migos

“Katy Perry & Migos “Bon Appetite” (Capitol) tops our add list”

Terry Hailey/WAKQ (Paris, TN)